lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Johan Nilsson är doktorand i religionshistoria vid Lunds Universitet. Han intresserar sig främst för esoteriska och ockulta rörelser verksamma under 1800- och 1900-talet. I sin forskning och undervisning berör han särskilt frågor som rör dessa rörelsers inverkan på och samspel med det omgivande samhället, t ex vad gäller deras kulturella påverkan och politiska engagemang. För närvarande arbetar han på ett avhandlingsprojekt om hur ockulta rörelser verksamma runt förra sekelskiftet påverkat föreställningar om östasiatisk religion.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Johan Nilsson

Doktorand
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johan.nilssonctr.luse

Telefon 046–222 43 29

Rum LUX:B326

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30