Person

Jennifer Nyström

Doktorand

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jennifer.nystromctr.luse

Telefon 046–222 97 55

Mobil 076–846 47 37

Rum LUX:B112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan 2014 är jag doktorand i Nya testamentets exegetik. Min kandidat- såväl som min masterexamen (2013) i bibelvetenskap har jag härifrån Lund med studier i moderna såväl som klassiska språk samt psykologi vid sidan av.

Jag har ett brett intresse av Jesus och Paulus judiska kontexter och identiteter, liksom hur judisk litteratur har influerat de nytestamentliga skrifterna.

I det att jag spenderade en längre tid i Israel, breddades mina intressen till att handla om hermeneutik och reception av Bibeln med ett särskilt fokus på hur Bibeln tolkas och brukas i judisk-kristna relationer. Detta förde mig också in ett intresse för nytestamentlig forskningshistoria med ett särskilt fokus på paulinska studier.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning handlar om, på ett övergripande plan, bibeltolkningens förhållande mellan akademiska sfärer och konfessionella kontexter. Mer precist står paulinska texter som rör relationen judar och hedningar i centrum.

Jag arbetar med fältstudier i Israel där jag samlar empiriskt material från hur olika grupper av religiösa ledare tolkar och applicerar dessa texter i sina konfessionella sammanhang och i pågående judisk-kristen dialog.

Paulusforskningen är ett oerhört dynamiskt ämne för tillfälle där ett flertal skolor lever sida vid sida för tillfället. I fråga om vad Paulus egentligen menade när han skriver om relationen mellan judar och hedningar finns nu ett flertal motstridiga perspektiv. För att belysa relationen mellan akademisk och konfessionell bibeltolkning, förhåller jag det empiriska materialet till dessa olika skolors sätt att förstå Paulus för att så se hur denna relation ser ut.

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (6 st)

Övrigt (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Koordinator för universitetets seminarieserie i samband med påvens besök i Lund 2016: "Påven Franciskus: tro, politik, reformationen", 26-28 oktober.

Jennifer Nyström

Doktorand

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jennifer.nystromctr.luse

Telefon 046–222 97 55

Mobil 076–846 47 37

Rum LUX:B112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30