Person

jan.nylundctr.luse | 2022-06-16
Jan Nylund

Doktorand

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jan.nylundctr.luse

Rum LUX:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. kand., Fil. mag. & Master i Nya Testamentets exegetik, Fil. kand. & Fil. mag. i engelsk lingvistik (översättningsstudier) och antika språk, Fil. kand. i grekiska.

Doktorand i Nya Testamentets Exegetik med NT:s språk som specialområde. Sedan 2009 har jag undervisat och handlett i Nya Testamentets exegetik.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag förståelsen av tempus i Nya testamentes grekiska. Andra forskningsintressen är Bibelöversättning, bön, Platons och Aristoteles tidsfilosofi samt Aristoteles teologi (metafysik).

Jag har varit gästforskare på: University of Oxford; Institut Protestant de Théologie, Montpellier; Tyndale House, Cambridge; Stellenbosch University, Sydafrika; Svenska institutet i Rom; Köpenhamns universitet; Université Paris 1 Panthéon Sorbonne; Université de Strasbourg; Sapienza Università di Roma; Ludwig-Maximilians-Universität; Engelsberg World Heritage.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (2 st)

Encyklopediartiklar (6 st)

Konferensbidrag (6 st)

Recensioner (9 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (9 st)

Övrigt (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Förtroendeuppdrag

Ordförande för Lunds doktorandkår, 2014-2015
Internationell nätverkskoordinator för Society of Biblical Literature's Student Advisory Board, 2013-
Ledamot i universitetskollegiet (rektorsvalet), 2014
Ledamot i valberedningen för Humanistiska och teologiska doktorandrådet, 2014
Ledamot i styrelsen för Lunds doktorandkår, 2013-2014
Medlem i kommunikationsgruppen för Lunds doktorandkår, 2013-14
Ordförande för Humanistiska och teologiska doktorandrådet, 2013-2014
Doktorandledamot i forskarutbildningsnämnden, humanistiska och teologiska fakulteterna, 2012-2014

Pedagogiska meriter

Pedagogisk utbildning:

Lärarsemniarium för doktorander, 2010
Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 hp), 2012
Skärminspelning, 2013
Connect, steg 1 & 2, 2013
Att handleda uppsatser (3 hp), 2014
Högskolepedagogisk fortsättningskurs (4,5 hp), 2015 ht

Undervisning:

1998-2004
Lärare i engelska (Uppsala)

2007, hösttermin
Exegetik, Lukas, nivå: teol kand och teol mag (Hamilton, Kanada)

2009, vårtermin
Handledning av tre kandidat-uppsatser (Hamilton, Kanada)

2010, vårtermin
Handledning av fyra kandidat-uppsatser (Hamilton, Kanada)

2010, hösttermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2011, vårtermin,
Handledning av kandidat-uppsats (Uppsala)

2012, vårtermin
Exegetik II, grekiska - Markus & Johannes, nivå: teol kand och teol mag (Uppsala)
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2012, hösttermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand och teol mag (Brno)

2013, vårtermin
Luke & Acts, nivå: teol kand (Uppsala)
Handledning av kandidat-uppsats (Uppsala)

2014, vårtermin
Handledning av kandidat-uppsats (Uppsala)
Jesus och evanglierna, independent study, nivå: teol kand (Uppsala)

2015, hösttermin
BIVB21/D21 Bibelvetenskap, nivå: teol kand (Lund)

2016, vårtermin
BIVB23/D23 Bibelvetenskap: fortsättningskurs 1, nivå: teol kand (Lund)

2019, hösttermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2020, vårtermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2020, hösttermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2021, vårtermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2022, vårtermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

Utmärkelser och stipendier

Summa cum laude för teol kand, 2001
Helårsstipendiat, Sverige-Amerika Stiftelsen/ Borgrättsfonderna, utdelat av Hennes Majestät Kronprinsessan Victoria, 2009
Ca 60 stipendier från olika stiftelser och organisationer

Medlemskap

Society of Biblical Literature, 2007-
Svenska Exegetiska Sällskapet, 2010-
International Systemic Functional Linguistics
Association, 2012-
Nordisk förening för systemisk-funktionell
lingvistik, 2012-
Tyndale Fellowship, Cambridge, 2014-

Philosophy of Time Society, 2020–

Forskningsvistelser

2022 april-maj, Scholar-in-residence, Engelsberg World Heritage

2021 mars–april: Ludwig-Maximilians-Universität, Evangelisch-Theologische Fakultät / Munich School of Ancient Philosophy, München

2020 februari–juli: Sapienza Università di Roma, Italien (delvis på distans pga pandemin)

2020 januari: Université de Strasbourg, Frankrike

2019 juni–augusti: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Gramata Centre, Paris

2018 oktober–2019 maj: Köpenhamns universitet, Saxo Institute, Center for the Aristotelian Tradition

2018 augusti–september: Tyndale House, Cambridge (affilierat med University of Cambridge)

2018 juni–juli: Svenska institutet i Rom / Vatikanbiblioteket, Rom

2018 januari–februari: Tyndale House, Cambridge (affilierat med University of Cambridge)

2017 oktober–december: Stellenbosch University, Ancient Studies Department, Sydafrika

2016 augusti–2017 augusti: Tyndale House, Cambridge (affilierat med University of Cambridge)

2016 juli: Institut Protestant de Théologie, Montpellier, Frankrike

2010 augusti–december: University of Oxford, Wycliffe Hall, Oxford

Språk

Engelska, norska, danska, tyska, franska: B2, italienska, klassisk grekiska, koinegrekiska, klassisk hebreiska, arameiska, latin

Övriga meriter

Forsknings- och lärarassistent åt prof. Stanley E. Porter, McMaster Divinity College, Kanada, 2007-2008
Forsknings- och lärarassistent åt doc. Anders Gerdmar, Uppsala Universitet, 2001, 2009.

Jan Nylund

Doktorand

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jan.nylundctr.luse

Rum LUX:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09