lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Master of Theology i NT:s exegetik, Fil mag i engelsk lingvistik (översättningsstudier) och bibliska språk

Doktorand i Nya Testamentets Exegetik med NT:s språk som specialområde. Sedan 2009 har jag undervisat och handlett i Nya Testamentets exegetik.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag tid, tempus och rörelse hos Aristoteles, stoikerna och Dionysius Thrax och implikationerna för förståelsen av tempus i Nya testamentes grekiska. Andra intressen är nytestamentlig forskningshistoria, Bibelöversättning, hermeneutik samt Aristoteles metafysik.

Ordförande för humanistiska och teologiska doktorandrådet 2013/14 och Lunds doktorandkår 2014/15. internationell nätverkskoordinator för SBL's Student Advisory Board Under 2013-15.

Gästforskare på Université de Strasbourg i januari 2020 och på Sapienza Università di Roma under våren och sommaren 2020.

Forskning

Om forskningen

Master of Theology i NT:s exegetik, Fil mag i engelsk lingvistik (översättningsstudier) och bibliska språk

Doktorand i Nya Testamentets Exegetik med NT:s språk som specialområde. Sedan 2009 har jag undervisat och handlett i Nya Testamentets exegetik. Gästforskare på Tyndale House i Cambridge, 2016-17, vt och ht 18, Stellenbosch University i Sydafrika ht 2017, Svenska institutet i Rom sommaren 2018, Saxo Institute, Köpenhamns universitet 2018-19, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sommaren 2019.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag tid, tempus och rörelse hos Aristoteles, stoikerna och Dionysius Thrax och implikationerna för förståelsen av tempus i Nya testamentes grekiska. Andra intressen är nytestamentlig forskningshistoria, Bibelöversättning, hermeneutik samt Aristoteles metafysik.

Ordförande för humanistiska och teologiska doktorandrådet 2013/14 och Lunds doktorandkår 2014/15. internationell nätverkskoordinator för SBL's Student Advisory Board Under 2013-15

Publikationer

Artiklar (1 st)
Bokkapitel (2 st)
Encyklopediartiklar (6 st)
Konferensbidrag (6 st)
Recensioner (9 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (9 st)
Övrigt (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Förtroendeuppdrag

Ordförande för Lunds doktorandkår, 2014-2015
Internationell nätverkskoordinator för Society of Biblical Literature's Student Advisory Board, 2013-
Ledamot i universitetskollegiet (rektorsvalet), 2014
Ledamot i valberedningen för Humanistiska och teologiska doktorandrådet, 2014
Ledamot i styrelsen för Lunds doktorandkår, 2013-2014
Medlem i kommunikationsgruppen för Lunds doktorandkår, 2013-14
Ordförande för Humanistiska och teologiska doktorandrådet, 2013-2014
Doktorandledamot i forskarutbildningsnämnden, humanistiska och teologiska fakulteterna, 2012-2014

Pedagogiska meriter

Pedagogisk utbildning:

Lärarsemniarium för doktorander, 2010
Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 hp), 2012
Skärminspelning, 2013
Connect, steg 1 & 2, 2013
Att handleda uppsatser (3 hp), 2014
Högskolepedagogisk fortsättningskurs (4,5 hp), 2015 ht

Undervisning:

1998-2004
Lärare i engelska (Uppsala)

2007, hösttermin
Exegetik, Lukas, nivå: teol kand och teol mag (Hamilton, Kanada)

2009, vårtermin
Handledning av tre kandidat-uppsatser (Hamilton, Kanada)

2010, vårtermin
Handledning av fyra kandidat-uppsatser (Hamilton, Kanada)

2010, hösttermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2011, vårtermin,
Handledning av kandidat-uppsats (Uppsala)

2012, vårtermin
Exegetik II, grekiska - Markus & Johannes, nivå: teol kand och teol mag (Uppsala)
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2012, hösttermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand och teol mag (Brno)

2013, vårtermin
Luke & Acts, nivå: teol kand (Uppsala)
Handledning av kandidat-uppsats (Uppsala)

2014, vårtermin
Handledning av kandidat-uppsats (Uppsala)
Jesus och evanglierna, independent study, nivå: teol kand (Uppsala)

2015, hösttermin
BIVB21/D21 Bibelvetenskap, nivå: teol kand (Lund)

2016, vårtermin
BIVB23/D23 Bibelvetenskap: fortsättningskurs 1, nivå: teol kand (Lund)

2019, hösttermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2020, vårtermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

Utmärkelser och stipendier

Summa cum laude för teol kand, 2001
Helårsstipendiat, Sverige-Amerika Stiftelsen/ Borgrättsfonderna, utdelat av Hennes Majestät Kronprinsessan Victoria, 2009
Ca 50 stipendier från olika stiftelser och organisationer

Medlemskap

Society of Biblical Literature, 2007-
Svenska Exegetiska Sällskapet, 2010-
International Systemic Functional Linguistics
Association, 2012-
Nordisk förening för systemisk-funktionell
lingvistik, 2012-
Tyndale Fellowship, Cambridge, 2014-

Philosophy of Time Society, 2020–

Forskningsvistelser

2020 våren & sommaren: Sapienza Università di Roma, Italien

2020 januari: Université de Strasbourg, Frankrike

2019 juni–augusti: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Gramata Centre, Paris

2018 oktober– 2019 maj: Köpenhamns universitet, Saxo Institute, Center for the Aristotelian Tradition

2018 augusti–september: Tyndale House, Cambridge (affilierat med University of Cambridge)

2018 juni–juli: Svenska institutet i Rom / Vatikanbiblioteket, Rom

2018 januari–februari: Tyndale House, Cambridge (affilierat med University of Cambridge)

2017 oktober–december: Stellenbosch University, Ancient Studies Department, Sydafrika

2016 augusti– 2017 augusti: Tyndale House, Cambridge (affilierat med University of Cambridge)

2016 juli: Institut Protestant de Théologie, Montpellier, Frankrike

2010 augusti–december: University of Oxford, Wycliffe Hall, Oxford

Övriga meriter

Forsknings- och lärarassistent åt prof. Stanley E. Porter, McMaster Divinity College, Kanada, 2007-2008
Forsknings- och lärarassistent åt doc. Anders Gerdmar, Uppsala Universitet, 2001, 2009.

Jan Nylund

Doktorand
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jan.nylundctr.luse

Rum LUX:B216

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar