lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Master of Theology i NT:s exegetik, Fil mag i engelsk lingvistik (översättningsstudier) och bibliska språk

Jag är doktorand i Nya Testamentets Exegetik med NT:s språk som specialområde. Sedan 2009 har jag undervisat och handlett i Nya Testamentets exegetik. Jag påbörjade mina doktorsstudier 2011 och var gästforskare på Tyndale House i Cambridge, 2016-17, vt 18 och Stellenbosch University i Sydafrika ht 2017.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag tid, tempus och rörelse hos Aristoteles, stoikerna och Dionysius Thrax och dess implikationer för förståelsen av tempus i Nya testamentes grekiska. Andra intressen är nytestamentlig forskningshistoria, Friedrich Schleiermacher samt hermeneutik.

Jag var ordförande för humanistiska och teologiska doktorandrådet 2013/14 och Lunds doktorandkår 2014/15. Under 2013-15 var jag internationell nätverkskoordinator för Society of Biblical Literature's Student Advisory Board.

Gästforskare på Sorbonne i Paris under sommaren och hösten 2019.

Forskning

Om forskningen

Master of Theology i NT:s exegetik, Fil mag i engelsk lingvistik (översättningsstudier) och bibliska språk

Jag är doktorand i Nya Testamentets Exegetik med NT:s språk som specialområde. Sedan 2009 har jag undervisat och handlett i Nya Testamentets exegetik. Jag påbörjade mina doktorsstudier 2011 och var gästforskare på Tyndale House i Cambridge, 2016-17 och på Stellenbosch University i Sydafrika ht 2017.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag tid, tempus och rörelse hos Aristoteles, stoikerna och Dionysius Thrax och dess implikationer för förståelsen av tempus i Nya testamentes grekiska. Andra intressen är nytestamentlig forskningshistoria, Friedrich Schleiermacher samt hermeneutik.

Jag var ordförande för humanistiska och teologiska doktorandrådet 2013/14 och Lunds doktorandkår 2014/15. Under 2013-15 var jag internationell nätverkskoordinator för Society of Biblical Literature's Student Advisory Board.

Gästforskare på Tyndale House, Cambridge, vt 2018.

Publikationer

Artiklar (1 st)
Bokkapitel (2 st)
Encyklopediartiklar (6 st)
Konferensbidrag (6 st)
Recensioner (9 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (9 st)
Övrigt (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Förtroendeuppdrag

Ordförande för Lunds doktorandkår, 2014-2015
Internationell nätverkskoordinator för Society of Biblical Literature's Student Advisory Board, 2013-
Ledamot i universitetskollegiet (rektorsvalet), 2014
Ledamot i valberedningen för Humanistiska och teologiska doktorandrådet, 2014
Ledamot i styrelsen för Lunds doktorandkår, 2013-2014
Medlem i kommunikationsgruppen för Lunds doktorandkår, 2013-14
Ordförande för Humanistiska och teologiska doktorandrådet, 2013-2014
Doktorandledamot i forskarutbildningsnämnden, humanistiska och teologiska fakulteterna, 2012-2014

Pedagogiska meriter

Pedagogisk utbildning:

Lärarsemniarium för doktorander, 2010
Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 hp), 2012
Skärminspelning, 2013
Connect, steg 1 & 2, 2013
Att handleda uppsatser (3 hp), 2014
Högskolepedagogisk fortsättningskurs (4,5 hp), 2015 ht

Undervisning:

1998-2004
Lärare i engelska (Uppsala)

2007, hösttermin
Exegetik, Lukas, nivå: teol kand och teol mag (Hamilton, Kanada)

2009, vårtermin
Handledning av tre kandidat-uppsatser (Hamilton, Kanada)

2010, vårtermin
Handledning av fyra kandidat-uppsatser (Hamilton, Kanada)

2010, hösttermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2011, vårtermin,
Handledning av kandidat-uppsats (Uppsala)

2012, vårtermin
Exegetik II, grekiska - Markus & Johannes, nivå: teol kand och teol mag (Uppsala)
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2012, hösttermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand och teol mag (Brno)

2013, vårtermin
Luke & Acts, nivå: teol kand (Uppsala)
Handledning av kandidat-uppsats (Uppsala)

2014, vårtermin
Handledning av kandidat-uppsats (Uppsala)
Jesus och evanglierna, independent study, nivå: teol kand (Uppsala)

2015, hösttermin
BIVB21/D21 Bibelvetenskap, nivå: teol kand (Lund)

2016, vårtermin
BIVB23/D23 Bibelvetenskap: fortsättningskurs 1, nivå: teol kand (Lund)

Utmärkelser och stipendier

Summa cum laude för teol kand, 2001
Helårsstipendiat, Sverige-Amerika Stiftelsen/ Borgrättsfonderna, utdelat av Hennes Majestät Kronprinsessan Victoria, 2009
Drygt 40 stipendier från olika stiftelser och organisationer

Medlemskap

Society of Biblical Literature, 2007-
Svenska Exegetiska Sällskapet, 2010-
International Systemic Functional Linguistics
Association, 2012-
Nordisk förening för systemisk-funktionell
lingvistik, 2012-
Tyndale Fellowship, Cambridge 2014-

Övriga meriter

Forsknings- och lärarassistent åt prof. Stanley E. Porter, McMaster Divinity College, Kanada, 2007-2008
Forsknings- och lärarassistent åt doc. Anders Gerdmar, Uppsala Universitet, 2001, 2009.

Jan Nylund

Doktorand
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jan.nylundctr.luse

Rum LUX:B216

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk