Person

Jan Nylund

Doktorand

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jan.nylundctr.luse

Rum LUX:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. kand., Fil. mag. & Master i Nya Testamentets exegetik, Fil. kand. & Fil. mag. i engelsk lingvistik (översättningsstudier) och antika språk, Fil. kand. i grekiska.

Doktorand i Nya Testamentets Exegetik med NT:s språk som specialområde. Sedan 2009 har jag undervisat och handlett i Nya Testamentets exegetik.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag tid, tempus och rörelse hos Platon, Aristoteles, stoikerna och Dionysius Thrax och implikationerna för förståelsen av tempus i Nya testamentes grekiska. Andra intressen är nytestamentlig forskningshistoria, Bibelöversättning, hermeneutik samt Aristoteles tidsfilosofi och teologi (metafysik).

Vistelser som gästforskare: Institut Protestant de Théologie, Montpellier; Tyndale House, Cambridge; Stellenbosch University, Sydafrika; Svenska institutet i Rom; Köpenhamns universitet; Université Paris 1 Panthéon Sorbonne; Université de Strasbourg; Sapienza Università di Roma; Ludwig-Maximilians-Universität.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

M.Th. in New Testament Exegesis, M.A in English linguistics and Biblical languages

Ph.D. student in New Testament with a special focus on NT language. I have been teaching and supvervising since 2009.

In my thesis project I investigate time, tense and motion in Aristotle, the Stoics and Dionysius Thrax and the implications for the understanding of tense in NT Greek. Other research interests include the history of NT research, Bible translation and Aristotle's metaphysics.

President of the Humanistic and theological doctoral student council during 2013/14 and Lund Doctoral Student Union during 2014/15. International Network Co-ordinator for Society of Biblical Literature's Student Advisory Board, 2013-15.

Visiting researcher at Université de Strasbourg in January 2020 and at Sapienza Università di Roma spring and summer 2020.

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (2 st)

Encyklopediartiklar (6 st)

Konferensbidrag (6 st)

Recensioner (9 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (9 st)

Övrigt (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Förtroendeuppdrag

Ordförande för Lunds doktorandkår, 2014-2015
Internationell nätverkskoordinator för Society of Biblical Literature's Student Advisory Board, 2013-
Ledamot i universitetskollegiet (rektorsvalet), 2014
Ledamot i valberedningen för Humanistiska och teologiska doktorandrådet, 2014
Ledamot i styrelsen för Lunds doktorandkår, 2013-2014
Medlem i kommunikationsgruppen för Lunds doktorandkår, 2013-14
Ordförande för Humanistiska och teologiska doktorandrådet, 2013-2014
Doktorandledamot i forskarutbildningsnämnden, humanistiska och teologiska fakulteterna, 2012-2014

Pedagogiska meriter

Pedagogisk utbildning:

Lärarsemniarium för doktorander, 2010
Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 hp), 2012
Skärminspelning, 2013
Connect, steg 1 & 2, 2013
Att handleda uppsatser (3 hp), 2014
Högskolepedagogisk fortsättningskurs (4,5 hp), 2015 ht

Undervisning:

1998-2004
Lärare i engelska (Uppsala)

2007, hösttermin
Exegetik, Lukas, nivå: teol kand och teol mag (Hamilton, Kanada)

2009, vårtermin
Handledning av tre kandidat-uppsatser (Hamilton, Kanada)

2010, vårtermin
Handledning av fyra kandidat-uppsatser (Hamilton, Kanada)

2010, hösttermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2011, vårtermin,
Handledning av kandidat-uppsats (Uppsala)

2012, vårtermin
Exegetik II, grekiska - Markus & Johannes, nivå: teol kand och teol mag (Uppsala)
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2012, hösttermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand och teol mag (Brno)

2013, vårtermin
Luke & Acts, nivå: teol kand (Uppsala)
Handledning av kandidat-uppsats (Uppsala)

2014, vårtermin
Handledning av kandidat-uppsats (Uppsala)
Jesus och evanglierna, independent study, nivå: teol kand (Uppsala)

2015, hösttermin
BIVB21/D21 Bibelvetenskap, nivå: teol kand (Lund)

2016, vårtermin
BIVB23/D23 Bibelvetenskap: fortsättningskurs 1, nivå: teol kand (Lund)

2019, hösttermin
Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2020, vårtermin

Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2020, hösttermin

Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

2021, vårtermin

Jesus och evangelierna, nivå: teol kand (Uppsala)

Utmärkelser och stipendier

Summa cum laude för teol kand, 2001
Helårsstipendiat, Sverige-Amerika Stiftelsen/ Borgrättsfonderna, utdelat av Hennes Majestät Kronprinsessan Victoria, 2009
Mer än 50 stipendier från olika stiftelser och organisationer

Medlemskap

Society of Biblical Literature, 2007-
Svenska Exegetiska Sällskapet, 2010-
International Systemic Functional Linguistics
Association, 2012-
Nordisk förening för systemisk-funktionell
lingvistik, 2012-
Tyndale Fellowship, Cambridge, 2014-

Philosophy of Time Society, 2020–

Forskningsvistelser

2021 mars–april: Ludwig-Maximilians-Universität, München

2020 februari–juli: Sapienza Università di Roma, Italien (delvis på distans pga pandemin)

2020 januari: Université de Strasbourg, Frankrike

2019 juni–augusti: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Gramata Centre, Paris

2018 oktober–2019 maj: Köpenhamns universitet, Saxo Institute, Center for the Aristotelian Tradition

2018 augusti–september: Tyndale House, Cambridge (affilierat med University of Cambridge)

2018 juni–juli: Svenska institutet i Rom / Vatikanbiblioteket, Rom

2018 januari–februari: Tyndale House, Cambridge (affilierat med University of Cambridge)

2017 oktober–december: Stellenbosch University, Ancient Studies Department, Sydafrika

2016 augusti–2017 augusti: Tyndale House, Cambridge (affilierat med University of Cambridge)

2016 juli: Institut Protestant de Théologie, Montpellier, Frankrike

2010 augusti–december: University of Oxford, Wycliffe Hall, Oxford

Språk

Engelska, norska, danska, tyska, franska: B2, italienska, klassisk grekiska, koinegrekiska, klassisk hebreiska, arameiska, latin

Övriga meriter

Forsknings- och lärarassistent åt prof. Stanley E. Porter, McMaster Divinity College, Kanada, 2007-2008
Forsknings- och lärarassistent åt doc. Anders Gerdmar, Uppsala Universitet, 2001, 2009.

Jan Nylund

Doktorand

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jan.nylundctr.luse

Rum LUX:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30