Person

jakob.wirenctr.luse | 2022-07-05
Jakob Wirén

Adjungerad professor

  • Global kristendom och interreligiösa relationer
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jakob.wirenctr.luse

Telefon 072–238 46 93

Rum LUX:B122

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är adjungerad professor i religionsteologi och leder forskarseminariet Global Christianity and Interreligious Relations. I min forskning har jag ägnat mig åt religionsdialog och religionsteologi med fokus på judendom, kristendom och islam. För närvarande arbetar jag bland annat med ett projekt om begravningsplatsen i interreligiös belysning.

I monografin Att ge plats för den andre (Verbum 2021) studerar jag lokala interreligiösa råd samt utforskar kristna religionsteologiska perspektiv på judendom och islam.

Jag är leg. gymnasielärare och har även arbetat med religionsdidaktiska frågor, inte minst i monografin Utmaningsdriven undervisning (Verbum 2017). I min avhandling arbetade jag med religionsteologiska perspektiv på eskatologi: Hope and Otherness: Christian Eschatology and Interreligious Hospitality (Lund 2013). En reviderad version publicerades på Brill (2018).

Jag arbetar även på Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala som teologisk sekreterare åt ärkebiskopen.

Jakob Wirén

Adjungerad professor

  • Global kristendom och interreligiösa relationer
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jakob.wirenctr.luse

Telefon 072–238 46 93

Rum LUX:B122

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09