Person

henrik.johnsenctr.luse | 2015-11-21
Henrik Johnsén

Forskare

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post henrik.johnsenctr.luse

född 1967, teol.dr. i kyrkohistoria.

Teol.dr., Lunds universitet, 2007
Teol.kand., Uppsala universitet, 1997

Sedan 2009 arbetar jag som forskare inom “Early Monasticism and Classical Paideia”, ett sjuårigt forskningsprogram vid Lunds universitet.

Mitt forskningsintresse rör senantiken och tidig kristendom, särskilt det tidiga klosterväsendet, men även grekisk-romersk moralfilosofi och senantik litterär gestaltning och estetik. Kulturella förändringar i övergången från grekisk-romersk senantik till tidig kristen medeltid intresserar mig särskilt.

Kurser jag undervisar/har undervisat på:
KRM C12 Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs
TRV N08 Emergence of Judaism, Christianity and Islam
TRV N03 Thesis colloquium
TRV N04 Philosophy and wisdom traditions: Judaism, Christianity and Islam
TEO D04 De ortodoxa kyrkornas tro och liv
TRV N02 Ancient philosophy and the making of theology in early Christianity
TEO B61 Kristendomens historia

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

- Redaktör för skriftserien Patristica Nordica (med prof. Samuel Rubenson), 2012-
- Recensionsredaktör för Patristica Nordica Annuaria, 2008-
- Forskningskoordinator för forskningsprogrammet "Det tidiga klosterväsendet och det antika bildningsidealet" (Riksbankens jubileumsfond), 2012-2014
- Koordinator för masterprogrammet Religious Roots of Europe, Lunds universitet, 2011-2012

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09