Person

Hanne Trautner-Kromann

Professor emerita

  • Affilierad Judaistik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post hanne.trautner-kromannctr.luse

Hanne Trautner-Kromann.
Født 1945. Professor i judaistik fra 1990. Mag.art. i judaica 1981 og dr. phil. 1990 ved Københavns Universitet.
For tiden forsker jeg i jødiske traditioner om Abraham i forskellige midrash-samlinger, og mit løbende projekt er en monografi om Igeret Rabbi Jochanan ben Zakkai, et hebraisk polemisk skrift mod kristendommen, formentlig fra det 17. eller 18. årh. Teksten og dens kommentar oversættes til engelsk og forsynes med en historisk baggrund for og analyse af selve brevet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

2006 Prodekan ved Centrum för teologi och religionsvetenskap.
1993– Professor i judaistik ved Lunds universitet. 1990-93 Konstitueret professor i judaistik ved Lunds universitet.
1990 Stipendium fra Statens Humanistiske Forskningsråd til udforskning af de danske Toravimpler.
1989 Undervisningsassistent i judaica ved Københavns Universitet.
1988-89 Ansættelse ved Judaistisk Afdeling, Det Kongelige Bibliotek i København, med ansvarsområdet fagreference og systematisk katalogisering.
1987 Forskningsrådsstipendiat, tilknyttet Københavns Universitet. Projekt: Jødisk polemik mod kristendommen og de kristne i Frankrig og Spanien fra 1100 - 1500.
1986 Ansættelse ved Judaistisk Afdeling, Det kongelige Bibliotek i København, med ansvarsområdet fagreference og systematisk katalogisering.
1984 Medarbejder ved udstillingen: Indenfor Murene. Jødisk kunst og kultur i Danmark. Kunstforeningen i København 1984 - 1985.
1983-85 Kandidatstipendiat ved Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet under professor, dr. phil. Arild Hvidtfeldt. Projekt: Jødernes opfattelse af kristendommen i Spanien og Frankrig i senmiddelalderen. Gav en øvelsesrække med forelæsninger over jødedommen og dens grundlæggende skrifter samt jødedommen i middelalderens Europa med hovedvægt på jødisk polemik mod de kristne.
1982-83 Forskningsmedarbejder i det danske udenrigsministeriums presse- og kulturafdeling ved udstillingen: Kings and Citizens. The History of the Jews in Denmark 1622-1983. Vist i New York, Chicago og Washington D.C. 1983-84.
1982 Undervisningsassistent i Judaica ved Københavns Universitet.
1981-82 Skrev bogen Jødedommen (Politikens Forlag).
1981 Magisterkonferens i semitisk filologi. Hovedfag: judaica, bifag: aramaisk og arabisk.
1970-80 Studier ved Institut for Semitisk Filologi, Københavns Universitet: Judaica hos overrabbiner Bent Melchior (1971- 1980). Semitisk filologi hos professor, dr. phil. Frede Løkkegaard (arabisk, aramaisk og syrisk).
1970 Cand. art. i jødisk litteratur efter studier 1967-1970 hos førstebibliotekar ved Det kongelige Biblioteks judaistiske afdeling, dr. phil. Rafael Edelmann, lektor i judaica ved Institut for Semitisk Filologi, Københavns Universitet.

Faglige hverv

2004- Medlem af Executive Committee for European Centre for the University Teaching of Jewish Civilization, en underkomité til European Association for Jewish Studies / EAJS.
2003- Medlem af planlægningsgruppen for Pan-European Jewish Studies Program sammen med Director Barbara Spectre, Paideia.
2001- Medlem af Academic Committee for Paideia. The European Institute for Jewish Studies in Sweden, Stockholm.
1998- 2010 Redaktør for NORDISK JUDAISTIK. Scandinavian Jewish Studies.
1996- Formand for Sällskapet för judaistisk forskning
1996- Bestyrelsesmedlem af Fonden for Dansk Jødisk Museum.
1990-2002 Medlem af Executive Committee of The European Association for Jewish Studies (akademisk sekretær fra 1998).
1981-83 og 1988-90 Bestyrelsesmedlem af Selskabet for dansk jødisk historie

Desuden sagkyndig i forskellige udvalg ved besættelser af professorater og andre videnskabelige stillinger i Danmark, Sverige og Norge samt ved forskningsevaluering af institutioner.

Hanne Trautner-Kromann

Professor emerita

  • Affilierad Judaistik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post hanne.trautner-kromannctr.luse

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09