Person

Göta Johansson

Doktorand

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post gota.johanssonctr.luse

Telefon 0142–580 77

Mobil 070–170 16 47

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

.Jag inledde mitt yrkesverksamma liv som växeltelefonist men efter drygt 5 år, när växelstationen automatiserades, valde jag att gå vidare till fortsatta studier. Jag har därefter avlagt en fil. kand. och en teol. kand. examen vid Lunds universitet och genomgått den praktiska prästutbildningen som avslutades med prästexamen inför Lunds domkapitel år 1978. Jag har sedan tjänstgjort i Lunds och Linköpings stift.

Forskning

Övriga uppdrag och meriter

RIT Religionsvetenskaplig internet tidskrift nr. 7 mars 2004. Centrum för religionsvetenskap vid Lunds universitet.
www.teol.lu.se/rit/

Artikel nr 43. Myter om vapnens och kärlekens gudinna Afrodite.

Göta Johansson

Doktorand

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post gota.johanssonctr.luse

Telefon 0142–580 77

Mobil 070–170 16 47

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30