Person

eva.hambergctr.luse | 2015-06-02

Professor emerita

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post eva.hambergctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har en samhällsvetenskaplig grundutbildning från Stockholms universitet och en religionsvetenskaplig grundutbildning från Uppsala universitet samt studier på forskarutbildningsnivå vid Stockholms universitet, Yale University och Uppsala universitet. Jag blev fil.dr. i ekonomisk historia i Stockholm 1976 och teol.dr och docent i religionssociologi i Uppsala 1990/1991.

Jag har tidigare varit anställd vid Stockholms universitet (Institutet för internationell ekonomi), Uppsala universitet, Riksdagen, Regeringskansliet (Expertgruppen för invandringsforskning) och Svenska kyrkan. 1997-2011 var jag professor i migrationsforskning med särskild inriktning mot religion, samhällsvärderingar och kulturmöten.

Min forskning är inriktad mot följande huvudområden:
Religiösa marknadsstrukturer, religiös pluralism och sekulariseringsprocesser; individuell religion och andlighet utanför kyrkorna; förändringar i religion, världsbilder och värderingar i samband med internationell migration.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (14 st)

Konferensbidrag (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Adress:
Västra Utanbygatan 13
722 16 Västerås
Tel: 021/13 98 13

Professor emerita

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post eva.hambergctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09