Person

eva.hambergctr.luse | 2015-06-02

Professor emerita

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post eva.hambergctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har en samhällsvetenskaplig grundutbildning från Stockholms universitet och en religionsvetenskaplig grundutbildning från Uppsala universitet samt studier på forskarutbildningsnivå vid Stockholms universitet, Yale University och Uppsala universitet. Jag blev fil.dr. i ekonomisk historia i Stockholm 1976 och teol.dr och docent i religionssociologi i Uppsala 1990/1991.

Jag har tidigare varit anställd vid Stockholms universitet (Institutet för internationell ekonomi), Uppsala universitet, Riksdagen, Regeringskansliet (Expertgruppen för invandringsforskning) och Svenska kyrkan. 1997-2011 var jag professor i migrationsforskning med särskild inriktning mot religion, samhällsvärderingar och kulturmöten.

Min forskning är inriktad mot följande huvudområden:
Religiösa marknadsstrukturer, religiös pluralism och sekulariseringsprocesser; individuell religion och andlighet utanför kyrkorna; förändringar i religion, världsbilder och värderingar i samband med internationell migration.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Några publikationer:

"Unchurched spirituality". In: P B Clarke (ed), The Oxford Handbook of the Sociology of Religion. Oxford University Press 2008
Stark, R, Hamberg & Miller, A, Exploring Spirituality and Unchurched Religions in America, Sweden, and Japan, Journal of Contemporary Religion 2005
Christendom in Decline: the Swedish Case. In: McLeod, H and Ustorf, W (eds), The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000. Cambridge University Press 2003
Hamberg & Pettersson, T, Religious Markets: Supply, Demand, and Rational Choices. In: Jelen, T G (ed), Sacred Markets, Sacred Canopies: Essays on Religious Markets and Religious Pluralism. 2002
Pettersson, T & Hamberg, Denominational Pluralism and Church Membership in Contemporary Sweden, Journal of Empirical Theology 1997
Hamberg & Pettersson, T, Short-term Changes in Religious Supply and Church Attendance in Contemporary Sweden, Research in the Social Scientific Study of Religion 1997
World-views and Value Systems among Immigrants: Long-term Stability or Change?, Sociale Wetenschappen 1995
Hamberg & Pettersson, T, The Religious Market: Denominational Competition and Religious Participation in Contemporary Sweden, Journal for the Scientific Study of Religion (JSSR) 1994
Stability and Change in Religious Beliefs, Practice, and Attitudes: A Swedish Panel Study, JSSR 1991
Studies in the Prevalence of Religious Beliefs and Religious Practice in Contemporary Sweden. 1990
Studier i internationell migration. 1976

Böcker (3 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (14 st)

Konferensbidrag (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Adress:
Västra Utanbygatan 13
722 16 Västerås
Tel: 021/13 98 13

Professor emerita

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post eva.hambergctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09