lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

född 1981, teol. kand. och fil. mag. från Göteborgs Universitet.

Jag är sedan september 2010 doktorand i Nya testamentets exegetik och forskar om Jesus som ledare utifrån Matteusevangeliet.

Forskning

Om forskningen

I mitt forskningsprojekt undersöker jag hur Jesus ledarskap beskrivs i Matteusevangeliet. Genom en biografisk-narrativ metod analyserar jag hur Jesus presenteras som ledare i texten och hur detta ledarskap ser ut. Porträttet av Jesus som ledare i Matteusevangeliet jämförs med andra ledarporträtt i antika biografier.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

År 2006-2014 anställd som pastor i Hagakyrkans församling i Markaryd
I juni 2007 prästvigd i Växjö stift för tjänst inom EFS.
Läsåret 2012-2013 gästforskarstuderande vid Fuller Theological Seminary, Pasadena.

Daniel Hjort

Doktorand
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post daniel.hjortctr.luse

Telefon 046–222 97 55

Mobil 073–928 49 17

Rum LUX:B112

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30