lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

född 1981, teol. dr. i Nya testamentets exegetik.

Forskning

Om forskningen

I mitt forskningsprojekt undersöker jag hur Jesus ledarskap beskrivs i Matteusevangeliet. Genom en biografisk-narrativ metod analyserar jag hur Jesus presenteras som ledare i texten och hur detta ledarskap ser ut. Porträttet av Jesus som ledare i Matteusevangeliet jämförs med andra ledarporträtt i antika biografier.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

2006-2014 anställd som pastor i Hagakyrkans församling i Markaryd
2007 prästvigd i Växjö stift för tjänst inom EFS.
2012-2013 gästforskarstuderande vid Fuller Theological Seminary, Pasadena.
2018 Teol. dr. i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet
2019- anställd som lärare på Missionsgården Strandhem, Örkelljunga

Daniel Hjort

Lärare
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post daniel.hjortctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30