lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i (klassisk) grekiska vid Lunds universitet 2007. Åren 2009-2015 var jag anställd som forskare inom forskningsprogrammet "Det tidiga klosterväsendet och det antika bildningsidealet" vid CTR. Sedan 2016 är jag anställd som forskare i projektet "Vishet och bildning. Receptionen av monastiska tänkespråk i europeisk kultur: vetenskaplig samverkan på en digital plattform". Min forskning är huvudsakligen inriktad på studier och utgivning av grekiska samlingar av Apophthegmata Patrum samt andra äldre monastiska texter. Jag undervisar på den tvärvetenskapliga introduktionskursen "Äldre texters förmedling". Bland övriga uppdrag kan nämnas att jag leder översättningsseminarier för Johannesakademin, är styrelseledamot och vice preses för sällskapet Collegium Patristicum Lundense samt medlem i redaktionen för tidskriften Patristica Nordica Annuaria.

Forskning

Om forskningen

Mitt projekt ”Studies in Greek unedited collections of the Apophthegmata Patrum” inom forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och det antika bildningsidealet” syftar särskilt till studier och utgivning av de apophthegmata-samlingar som återfinns i cod. Scorialensis R.II.1 (och besläktade manuskript): de så kallade Collectio Scorialensis parva och Collectio alphabetica-anonyma derivata (se Pågående projekt).

På Johannesakademin, Nya Slottet Bjärka-Säby, hålls varje månad översättningsseminarier under ledning av Per Rönnegård och mig. Vid dessa översätts den grekiska systematiska samlingen av Apophthegmata Patrum successivt till svenska. Den grekiska text som används transkriberar jag från cod. Athos Protaton 86. Resultatet publiceras i tvåspråkiga volymer under titeln ”Paradiset”.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (8 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (15 st)
Recensioner (3 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Britt Dahlman

Forskare
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post britt.dahlmanctr.luse

Telefon 046–222 90 61

Rum LUX:B410

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar