lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1980, Filosofie doktor i Global Kristendom och Interreligiösa relationer (2016).

Jag har ett brett intresse för religionsvetenskap, liksom för religion i relation till kultur, samhälle och politik. Mina studier inom religionsvetenskap har gått via Jönköping, till Lund , Beirut, Malmö och Jerusalem för att sedan återvända till Lund igen för forskarutbildning. Min doktorsavhandling, fokuserar på flera aspekter som länge har varit intressanta för mig:religiöst meningsskapande, identitetsfrågor, och hur relationerna mellanreligion och andra kulturella fenomen formas och omformas i samtida kontexter.I avhandlingen undersöks dessa frågor etnografiskt genom en närstudie av evangelikala volontärsarbetare i Jerusalem.

Andra relaterade intresseområden är evangelikal kristendom, religiösa livsberättelser (särskilt omvändelser), kristna språkliga ideologier, kristendomens antropologi, och konstruktionen av religiösa identiteter i relation till moderniteten.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (3 st)
Recensioner (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Pedagogiska uppdrag:

Föreläsare, Religion and Politics, SASH49, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet, 2015 - 2016.

Kursutveckling och kursansvar, Global Kristendom, KRMB12 7.5 ECTS, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet 2013.

Föreläsare, Fundamentalism – textanvändning och historieskrivning i världsreligionerna, RHIB54 7.5 ECTS, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet, 2011.

Föreläsare, Kulturmöten och Intercultural Encounters, LCEB19, 7.5 ECTS, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping, 2010.

Övriga uppdrag:

General sekreterare, International Association for Mission Studies, 2017-

Sekreterare, Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research, 2012-2017

Konferenssekreterare för International Association of Mission Studies European conference i Helsingfors 2014 "Mission and Money - Mission in the Context of Global Inequalitites"

Aron Engberg

Forskare
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post aron.engbergctr.luse

Telefon 046–222 94 63

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk