Person

aron.engbergctr.luse | 2019-11-01
Aron Engberg

Forskare

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post aron.engbergctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Född 1980, Fil. Dr., Global Kristendom och Interreligiösa relationer (2016).

Jag har ett brett intresse för religionsvetenskap, liksom för religion i relation till kultur, samhälle och politik. Mina studier inom religionsvetenskap har gått via Jönköping, till Lund, Beirut, Malmö och Jerusalem för att sedan återvända till Lund igen för forskarutbildning. Min doktorsavhandling, fokuserar på flera aspekter som länge har varit intressanta för mig: religiöst meningsskapande, identitetsfrågor, mellan religion och andra kulturella fenomen formas och omformas i samtida kontexter. I avhandlingen undersöks dessa frågor etnografiskt genom en närstudie av evangelikala volontärsarbetare i Jerusalem.

Andra relaterade intresseområden är evangelikal kristendom, religiösa livsberättelser (särskilt omvändelser), kristna språkliga ideologier, kristendomens antropologi, och konstruktionen av religiösa identiteter i relation till moderniteten.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (3 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Pedagogiska uppdrag:

Universitetslektor i Religionsvetenskap, Jönköping University 2018-

Föreläsare, Religion and Politics, SASH49, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet, 2015 - 2016.

Kursutveckling och kursansvar, Global Kristendom, KRMB12 7.5 ECTS, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet 2013.

Föreläsare, Fundamentalism – textanvändning och historieskrivning i världsreligionerna, RHIB54 7.5 ECTS, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet, 2011.

Föreläsare, Kulturmöten och Intercultural Encounters, LCEB19, 7.5 ECTS, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping, 2010.

Övriga uppdrag:

General sekreterare, International Association for Mission Studies, 2017-

Sekreterare, Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research, 2012-2017

Konferenssekreterare för International Association of Mission Studies European conference i Helsingfors 2014 "Mission and Money - Mission in the Context of Global Inequalitites"

Aron Engberg

Forskare

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post aron.engbergctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09