Person

Andreas Westergren

Docent, universitetslektor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post andreas.westergrenctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

För tillfället arbetar jag, som är docent i kyrkohistoria, som forskare och lärare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Som kyrkohistoriker är jag involverad i ett fyraårigt projekt om sambandet mellan integration och tradition i syrisk-ortodoxa församlingar i Sverige, som Vetenskapsrådet finansierar, och som bland annat handlar om hur traditioner förmedlas, förnyas och förändras. Min forskning har annars fr a varit inriktad på den senantika kristendomen, och jag deltog bl a i det stora forskningsprogrammet om ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen” mellan 2012-2015. Som en bild av mina intressen har jag undervisat i kurser om munkväsendets framväxt, liturgisk kroppslighet och de ortodoxa kristna i Sverige och Mellanöstern. Vid sidan av detta är jag också medredaktör för Patristica Nordica Annuaria, och koordinator för masterprogrammet "The Religious Roots of Europe", som undersöker judendomens, kristendomens och islams källor i ett komparativt perspektiv.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (11 st)

Recensioner (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (1 st)

Andreas Westergren

Docent, universitetslektor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post andreas.westergrenctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09