Person

Anders Ackfeldt

Forskare

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.ackfeldtctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade 2019 i religionshistoria med inriktning på islamologi. Min avhandling Islamic Semiotics Resources in US Hip-Hop Culture handlar om hur islam kommer till uttryck i amerikansk hip-hop kultur. Jag har undervisat och handlett studenter i islamologi, Mellanösternkunskap, Europakunskap och mänskliga rättigheter. Mina akademiska intresseområden är i huvudsak nuvarande muslimska debatter om islam, musik och konst i bred bemärkelse. Jag har också intresse för afroamerikansk islam och teoretiska frågeställningar rörande det akademiska studiet av islam.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (2 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (3 st)

  • Ackfeldt, A. (2012). Islam, Hip-hop and Democracy.
  • Ackfeldt, A. (2011). By All Means Necessary – Representations of Islam in American Hip-Hop Album Cover Art.
  • Ackfeldt, A. (2010). Many Are Called but Few Are Chosen - Muslim Identity among Swedish Rappers.

Rapporter (2 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Övrigt (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Styrelsemedlem Svenska forsknings institutet i Istanbul (SRII) 2017 –

Styrelsemedlem Föreningen svenska Istanbul institutets vänner (FSIV) 2018 –

Redaktionschef CyberOrient 2019 –

Anders Ackfeldt

Forskare

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.ackfeldtctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30