lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade 2019 i religionshistoria med inriktning på islamologi. Min avhandling Islamic Semiotics Resources in US Hip-Hop Culture handlar om hur islam kommer till uttryck i amerikansk hip-hop kultur. Jag har undervisat och handlett studenter i islamologi, Mellanösternkunskap, Europakunskap och mänskliga rättigheter. Mina akademiska intresseområden är i huvudsak nuvarande muslimska debatter om islam, musik och konst i bred bemärkelse. Jag har också intresse för afroamerikansk islam och teoretiska frågeställningar rörande det akademiska studiet av islam.

Forskning

Om forskningen

Anders akademiska intresseområden är i huvudsak nuvarande muslimska debatter om islam och musik, med fokus på populärkultur och afro-amerikanska Islam. Han har genomfört fältarbeten bland muslimska hip-hop artister i Istanbul, och bland "The Nation of Gods and Earths" i New York. Han har undervisat på flera kurser i Mellanösternstudier, Islamologi och Mänskliga rättigheter studier.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (2 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (3 st)
Rapporter (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Tidningsartiklar (4 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Styrelsemedlem Svenska forsknings institutet i Istanbul (SRII) 2017 –

Styrelsemedlem Föreningen svenska Istanbul institutets vänner (FSIV) 2018 –

Redaktionschef CyberOrient 2019 –

Anders Ackfeldt

Forskare
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.ackfeldtcme.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30