Kurs

Kurskod: TRVN13
Högskolepoäng: 10

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2020.

Undervisning – höstterminen 2020

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studiesätt: tredjedelsfart, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-01-17
Kursspråk: engelska
Behörighet: 30 hp inom teologi, religionsvetenskap, klassisk filologi, klassisk arkeologi, historia eller motsvarande, samt ett minimum av 10 hp hebreiska.

Anmälningskod: LU-E1911

Anmälningskod: LU-39121

Introduktionsmöte: 2020-09-08 kl. 11.15 – 12.00

Beskrivning

The course offers a study of a selection of texts from classical rabbinic literature from the Mishnah to the Babylonian Talmud. After a brief survey of the emergence of the rabbinic movement and the political, cultural and linguistic context in which it developed, the main part of the course is devoted to close readings of a selection of rabbinic texts in Hebrew/Aramaic with a translation. To enable the inclusion of a larger number of texts in order to display the various genres included in rabbinic literature, some texts will be read only in translation. In addition to acquiring and developing skills in rabbinic Hebrew, students will gain insights into rabbinic thought and culture, and acquire a basic knowledge of the scope, style and characteristics of rabbinic texts. The main focus will be on the Mishnah (early 3rd century), the Mekhilta (late 3rd century), Genesis and Leviticus Rabbah (early 5th century) and the Babylonian Talmud (300–700 C.E).

Intended learning outcome

  • Demonstrate knowledge of the most important rabbinic texts and their respective genres and characteristics
  • Acquire a basic ability to read and analyze rabbinic texts
  • Gain insight into rabbinic thought and culture through a reading of a selection of rabbinic texts
  • Critically discuss the emergence and development of rabbinic Judaism in relation to previous and contemporary Jewish groups, including Jesus-oriented ones, and critically assess rabbinic texts as sources for historical reconstruction
  • Independently evaluate the significance of rabbinic literature for later Jewish tradition

To be eligible for bachelor's courses you must meet the entry requirements. Even if you hold a higher academic degree, you need to document your basic knowledge of English and also add your upper secondary school records at the same time you apply. The time window is very narrow to complement this later. Please read carefully the instructions at the following pages:

Bachelor's requirements
https://universityadmissions.se/en/entry-requirements/bachelors-requirements/

Country instructions
https://universityadmissions.se/en/apply-to-bachelors/provide-application-documents-bachelors/country-instructions/ 

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15