Kurs

Kurs 10 högskolepoäng • TRVA16

Telling stories and witty sayings play a formative role in any society. In antiquity and the middle ages they were the basic tools for learning to read and write, for training in rhetoric but also for studying practical philosophy.

Undervisning – höstterminen 2020

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studiesätt: tredjedelsfart, distanskurs
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-01-17
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-39091
Behörighet: Grundläggande samt 30 hp inom teologi, religionsvetenskap, klassisk filologi, klassisk arkeologi, historia eller motsvarande, samt ett minimum av 10 hp grekiska eller latin.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15