Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • TLVR12

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-38753
Behörighet: Kandidatexamen samt kunskaper motsvarande TLVB02 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs 30 hp (t ex TLVB31/TLVD31 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp + TLVB32/TLVD32 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II, 15 hp)

Lärare: Erica Appelros, Lovisa Nyman

Information om ingående delar

  1. Teori och metod , 7,5 hp
  2. Ämnesfördjupning , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15