Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • TLVC18

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-77734
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Tros- och livåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs(TLVB02 / TLVB01) eller Tros- och livåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I(TLVB31/ TLVD31) eller Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs (TLVB34) eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Johanna Gustafsson Lundberg, Jonathan Morgan

Information om ingående delar

  1. Teori och metod inom tros- och livsåskådningsvetenskap , 5 hp
  2. Aktuell debatt , 5 hp
  3. Aktuella forskningsområden , 5 hp
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15