Kurs

Kurskod: TLVC15
Engelsk titel: Studies in Faith and World Views: Level 3 A
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2022.

Kurstillfälle: vårterminen 2022
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2022-01-17 – 2022-06-05
Anmälningskod: LU-77724
Behörighet: Grundläggande samt Tros- och livåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs(TLVB02 / TLVB01) eller Tros- och livåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I (TLVB31/ TLVD31) och Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II (TLVB32 /TLVD32) eller Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs (TLVB33) eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2022-01-17 kl. 13.15 – 15.00

Lärare: Patrik Fridlund, Annamaria Laviola-Svensäter, Jonathan Morgan

Beskrivning

I kursen fördjupas tidigare kunskaper och färdigheter inom tros- och livsåskådningsvetenskapen. Kursen inleds med en introduktion till relevanta teorier och metoder inom ämnesområdet, där särskild vikt läggs vid hermeneutiska färdigheter. Därefter studeras aktuella strömningar och perspektiv inom ämnesområdet. Under hela kursen förbereds du för självständigt metodiskt arbete med frågeställningar inom specialiseringen.

Kursen består av tre delkurser:

1. Teori och metod inom tros- och livsåskådningsvetenskap, 5 hp,

2. Aktuell debatt, 5 hp,

3. Valbar fördjupning, 5 hp.

Delkurser

  1. Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs, 15 hp
  2. Teori och metod inom tros- och livsåskådningsvetenskap, 5 hp
  3. Aktuell debatt, 5 hp
  4. Valbar fördjupning, 5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15