lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs

TLVC14

Kurskod: TLVC14
Engelsk titel: Studies in Faith and World Views: Level 3 A
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2019.

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19
Behörighet: Grundläggande samt Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs (TLVB02) eller Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs (TLVB31/TLVD31) och Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs (TLVB32/TLVD32) eller motsvarande.
Anmälningskod: LU-38262

Beskrivning

Människan beskrivs ibland som en tolkande varelse. Vi tolkar inte bara texter, utan hela verkligheten omkring oss. I den här kursen fördjupas tidigare studier av olika etiska, filosofiska och teologiska tankeströmningar med speciellt fokus på tolkning och metod. Hur kan man tyda religionens plats i offentligheten? Vad innebär det att tolka en etisk, filosofisk eller teologisk klassiker? Hur läser man en akademisk avhandling?

Detta är några av de frågor som ställs i kursens första del. I den andra delen får du sedan möjlighet att fördjupa dig inom ett av de tre ämnesområdena etik, religionsfilosofi eller systematisk teologi.

Delkurser

  1. Teorier och metoder i tros- och livsåskådningsvetenskap, 7,5 hp
  2. Valbar fördjupning, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
2 september 2019 – 19 januari 2020

Öppnas för anmälan 15 mars 2019

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs är 25 000 SEK.