lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Religionshistoria: I Baals land - den kanaaneiska religionen och dess texter

RHIB72

Kurskod: RHIB72
Engelsk titel: History of Religions: In the Land of Baal - Canaanite Religion and Texts
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2017.

Kurstillfälle: sommaren 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-06-05 – 2017-07-09
Behörighet: Grundläggande behörighet samt 30 hp akademiska studier.
Anmälningskod: LU-S1552

Beskrivning

Gamla testamentets religion uppstod inte ur ett vakuum. Före och runt omkring den israelitiska kultur som präglat hela västerlandet fanns en annan och för många okänd religiös tradition - den som ibland kallas den kanaaneiska. Här var stormguden Baal, han som i Gamla testamentet framställs som den värste av avgudar, den store hjälten - och runt honom fanns ett helt panteon.

Under lång tid var denna religion nästan okänd, men sedan 1928 har texter upphittats i staden Ugarit i dagens Syrien som berättar om hur Baal och de andra kanaaneiska gudarna kämpar om herraväldet, lever, älskar och dör – och om hur man i bronsålderns Syrien-Palestina såg på världen. Idag vet vi att det finns mycket stora – ibland ordagranna – paralleller mellan berättelserna från Ugarit och texter ur Gamla testamentet: den israelitiska religionen var del i en långt större kulturmiljö. På denna kurs bekantar vi oss med religionen från Ugarit och dess lämningar; vi läser om hur Baal bekämpar sina fiender Yamm (”Havet”) och Mot (”döden”), och vi spårar hur denna sedan länge döda religiösa tradition lämnat avtryck ända in i vår egen tid.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

I BAALS LAND - DEN KANAANEISKA RELIGIONEN OCH DESS TEXTER

LÄRARE PÅ KURSEN

OLA WIKANDER, universitetslektor i Gamla testamentets exegetik, är lärare på kursen.