lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen

KRMK10

Kurskod: KRMK10
Engelsk titel: Church and Mission Studies: Bachelor's Degree Project
Högskolepoäng: 15

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2019. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-06-09
Behörighet: Grundläggande samt Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs (KRMC12/KRMC11) eller motsvarande.
Anmälningskod: LU-77992

Introduktionsmöte: 2019-01-25 kl. 15.15 – 17.00: LUX:B353

Beskrivning

Kursens innehåll

Kursen består av ett examensarbete i uppsatsform. Inriktningen väljs i samråd med en handledare utifrån en tematik som intresserar dig. Dessutom ingår ett antal seminarier, som behandlar uppsatsens form och innehåll, och där frågor om formalia, problemformulering och metod diskuteras.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
2 september 2019 – 19 januari 2020

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen är 25 000 SEK.

SEMINARIELEDARE

Tania Norell

Tania Norell

Seminarieledare för uppsatskursen är Tania Norell, doktorand i religionsfilosofi.