Kurs

Kurskod: ISLA11
Engelsk titel: Islamology: Level 1
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-38505
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Introduktionsmöte: 2023-08-28 kl. 14.15 – 16.00 i LUX:A233

Lärare: Oliver Scharbrodt

Beskrivning

Kursens innehåll

På denna grundläggande islamologikurs börjar du med att studera islam som ett nutida fenomen. Du får en inblick i islams teologi och dess inriktningar, men möter också dagsaktuella frågor om islams roll i vår samtid.

Vi ser på islams historiska utveckling de senaste ett hundra åren. Detta sker i den första delkursen som heter "Nutida islamiska diskussioner".

I den andra delkursen, "Muhammad, Koranen och den tidiga historien", får du en översikt över islams historiska ursprung, Muhammads betydelse, Koranens tillkomsthistoria och islams utveckling under tiden fram till år 750 e v t. En central fråga är vilken roll islams tidiga historia spelar för muslimer idag. Vad betyder Muhammad, Koranen och den tidiga historien i allt från en muslims vardagspraktik till politiskt beslutsfattande?

Den tredje delkursen, "Islam i imperiernas tid", ger dig en inblick i perioden från 750 fram till tidigt 1900-tal.

Den fjärde delkursen heter "Det muslimska Europa". Här möter du frågorna kring hur islam tolkas, praktiseras och utvecklas i en europeisk miljö. En annan viktig del rör studiet av islam och muslimer i Sverige.

Inom islamologi välkomnar vi dig till en levande utbildningsmiljö med ett stort engagemang. Målsättningen är att skapa en bra studiesocial miljö bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar, filmvisningar, debatter och studieresor. Vill du förstå en spännande värld? Läs islamologi!

 

Efter kursen

Efter kursen kan du fortsätta att fördjupa dig inom islamologi och söka till fortsättningsnivån inom ämnet.

 

 

Ingående delar

  • Nutida islamiska diskussioner, 7,5 hp
  • Muhammad, Koranen och den tidiga historien, 7,5 hp
  • Islam i imperiernas tid, 7,5 hp
  • Det muslimska Europa, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Utropstecken

Obligatorisk anmälan till alla salstentor

Från och med vårterminen 2023 måste du föranmäla dig i Ladok till din salstenta - här hittar du instruktioner.

ISLAMOLOGI: GRUNDKURS 30 HP

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15