Kurs

Kurskod: CTRB44
Engelsk titel: Religious Studies and Theology: The Church of Sweden
Högskolepoäng: 15

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2023. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-77705
Behörighet: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA11/CTRA10/CTRD01)

Introduktionsmöte: 2023-01-18 kl. 10.15 – 12.00 i LUX:B336

Lärare: Katarina Hallqvist, Clara Nystrand, Erik Sidenvall, Jakob Wirén

Beskrivning

Svenska kyrkan har en stor rikedom av traditioner, synsätt och uttryck som hålls samman av en gemensam bekännelse och gemensamma ordningar. Detta är kursens utgångspunkt.

Vi kommer att beskriva och diskutera både det som är gemensamt och det som skiljer i Svenska kyrkans olika församlingar och grupperingar. Du får fördjupa dig i frågor som rör Svenska kyrkan i det svenska samhället, dess identitet och organisation samt dess historia, ämbete, kyrkoordning, gudstjänstliv, bekännelse och spiritualitet. Vi kommer att söka såväl historiska som sociologiska förklaringar.

Under en veckas frivillig vistelse på Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem (gratis för kursdeltagare, bortsett från resekostnaden) studerar vi Svenska kyrkans dialog med judendomen, dess ekumeniska relationer och internationella biståndsarbete.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, i Jerusalem även av studiebesök. Skriftliga inlämningsuppgifter ges löpande som en viktig del av både inlärningen och examinationen.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15