lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan

CTRB44

Kurskod: CTRB44
Engelsk titel: Religious Studies and Theology: The Church of Sweden
Högskolepoäng: 15

Termin:

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-06-09
Behörighet: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA11/CTRA10/CTRD01)
Anmälningskod: LU-77732

Introduktionsmöte: 2019-01-23 kl. 09.15 – 10.00: LUX:B129

Lärare: Stephan Borgehammar, Anders Jarlert, Frida Mannerfelt

Beskrivning

Kursens innehåll

Trots en stor rikedom av traditioner, synsätt och uttryck hålls Svenska kyrkan samman av en gemensam bekännelse och grundläggande gemensamma ordningar. Detta blir vår utgångspunkt i kursen.

 

Vi kommer att söka historiska förklaringar till både det som är gemensamt och till de skilda uttryck kyrkans liv tar sig i de olika svenskkyrkliga församlingarna. Du får bland annat fördjupa dig i frågor som rör Svenska kyrkan i det svenska samhället, Svenska kyrkans identitet och organisation samt Svenska kyrkans historia, ämbete, kyrkoordning, gudstjänstliv, bekännelse och spiritualitet.

 

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om Svenska kyrkan. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Skriftliga inlämningsuppgifter ges löpande - de är en viktig del av både inlärningen och examinationen.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
21 januari 2019 – 9 juni 2019

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan är 25 000 SEK.