Kurs

Kurskod: BIVB23
Engelsk titel: Biblical Studies: Level 2 A
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-77700
Behörighet: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA12 / CTRD12 / CTRA11 / CTRD01) eller Religionsvetenskap: Grundkurs (CTRA10) eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2023-01-16 kl. 8.15 – 10.00 i LUX:B240

Lärare: Sara Järlemyr, Joel Kuhlin

Beskrivning

Kursens innehåll

De textsamlingar som i kristen tradition kallas Bibeln har tillkommit under mer än tusen års tid. Under denna kurs bekantar vi oss närmare med både Gamla och Nya testamentets innehåll, tillkomsthistoria och teologiska idéer.

Vi studerar hur texterna kommit till i dialog med sina historiska sammanhang, hur israeliter och senare judar och kristna funderat kring världen, Gud och historien. Vi ägnar oss närmare åt att lära oss förstå de världar texterna växte fram i – den antika främreorientaliska miljön där den israelitiska religionen blev till, och den grekisk-romerska världen där den unga kristendomen tog sin form.

Vi bygger vidare på inledningen till Bibelvetenskapen från grundkursen i religionsvetenskap och teologi, och går långt djupare in i det vetenskapliga studiet av de bibliska texterna och deras värld. Vi övar oss också i att använda olika tolkningsmetoder för att förstå texterna och se hur olika sorters material som ryms inom Bibelns pärmar: historieskrivning, poesi, hymner, brev, uppbyggelseberättelser, vishetslitteratur och mycket mer. Vi funderar kring hur både lika och olika vi är dem som skrev de bibliska texterna – och kring hur två- eller tretusen år gamla berättelser kan påverka nutiden.

Ingående delar

  • Gamla testamentet, 7,5 hp
  • Nya testamentet, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Utropstecken

Obligatorisk anmälan till alla salstentor

Från och med vårterminen 2023 måste du föranmäla dig i Ladok till din salstenta - här hittar du instruktioner.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15