lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd

ISSN: 0455-0196

Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690

Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690

David Gudmundsson | Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690. Utgiven med inledning, noter och register | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 12 | 2016

Läs mer på skriftseriernas hemsida

”I dag Konung, i morgon död”

”I dag Konung, i morgon död”

Anders Jarlert | ”I dag Konung, i morgon död”. Matthias Steuchius likpredikan över riksänkedrottningen Hedvig Eleonora och änkehertiginnan Hedvig Sofia utgiven med inledning och kommentar | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 11 | 2015

Läs mer på skriftseriernas hemsida

"Bäste biskop!"

"Bäste biskop!"

Anders Jarlert | "Bäste biskop!" Korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Gottfrid Billing 1900–1924 | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 10 | 2010

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Den gustavianska bibelkommissionen

Den gustavianska bibelkommissionen

Tord Larsson | Den gustavianska bibelkommissionen. Första protokollsboken | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 9 | 2010

Läs mer på skriftseriernas hemsida

LUKA 27 om Kyrklig sed 2002

LUKA 27 om Kyrklig sed 2002

Göran Gustafsson | LUKA 27 om Kyrklig sed 2002. Materialbeskrivning, resultatredovisning, analyssempel | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 8 | 2006

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Kyrkohistoriska omvärderingar

Kyrkohistoriska omvärderingar

Samuel Rubenson, Anders Jarlert | Kyrkohistoriska omvärderingar | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 7 | 2005

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson

Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson

Owe Samuelsson | Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 6 | Arken | 2004

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Lundakanikernas levnadsregler

Lundakanikernas levnadsregler

Anna Minara Ciardi | Lundakanikernas levnadsregler. Aachenregeln och Consuetudines canonicae. Översättning från latinet med inledning och noter | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 5 | Arken | 2003

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Begravningssed på 1990-talet

Begravningssed på 1990-talet

Göran Gustafsson | Begravningssed på 1990-talet. Materialredovisning och resultatöversikt | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 4 | Arken | 2001

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Laurentiistiftelsen i brytningstid

Laurentiistiftelsen i brytningstid

Sven O. Berglund | Laurentiistiftelsen i brytningstid. Minnen från ett studenthems tillkomst och uppbyggnad | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 3 | Arken | 2000

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Kyrkohistoria i Lund

Kyrkohistoria i Lund

Anders Jarlert, Samuel Rubenson | Kyrkohistoria i Lund. Fyra föreläsningar | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 2 | 2000

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt

Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt

Bo Ahlberg | Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt. Själavårdsbrev 1805–1821 | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 1 | Arken | 2000

Läs mer på skriftseriernas hemsida