Series

ISSN: 0455-0196

Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017

Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017

Curt Dahlgren | Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017. Redovisning av Luka 29 | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 13 | 2020

På 1940-talet började Kyrkohistoriska arkivet vid Lunds Universitet arbeta med att klarlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden. Insamlingen av sådana uppgifter fann sin form på 1960-talet, då arkivet började sända ut rikstäckande frågelistor om den aktuella kyrkliga seden. ...

Read more on the homepage of the publication series

Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690

Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690

David Gudmundsson | Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690. Utgiven med inledning, noter och register | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 12 | 2016

Read more on the homepage of the publication series

”I dag Konung, i morgon död”

Anders Jarlert | ”I dag Konung, i morgon död”. Matthias Steuchius likpredikan över riksänkedrottningen Hedvig Eleonora och änkehertiginnan Hedvig Sofia utgiven med inledning och kommentar | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 11 | 2015

Read more on the homepage of the publication series

Den gustavianska bibelkommissionen

Den gustavianska bibelkommissionen

Tord Larsson | Den gustavianska bibelkommissionen. Första protokollsboken | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 9 | 2010

Read more on the homepage of the publication series

"Bäste biskop!"

"Bäste biskop!"

Anders Jarlert | "Bäste biskop!" Korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Gottfrid Billing 1900–1924 | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 10 | 2010

Read more on the homepage of the publication series

LUKA 27 om Kyrklig sed 2002

LUKA 27 om Kyrklig sed 2002

Göran Gustafsson | LUKA 27 om Kyrklig sed 2002. Materialbeskrivning, resultatredovisning, analyssempel | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 8 | 2006

Read more on the homepage of the publication series

Kyrkohistoriska omvärderingar

Samuel Rubenson, Anders Jarlert | Kyrkohistoriska omvärderingar | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 7 | 2005

Read more on the homepage of the publication series

Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson

Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson

Owe Samuelsson | Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 6 | Arken | 2004

Read more on the homepage of the publication series

Lundakanikernas levnadsregler

Anna Minara Ciardi | Lundakanikernas levnadsregler. Aachenregeln och Consuetudines canonicae. Översättning från latinet med inledning och noter | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 5 | Arken | 2003

Read more on the homepage of the publication series

Begravningssed på 1990-talet

Begravningssed på 1990-talet

Göran Gustafsson | Begravningssed på 1990-talet. Materialredovisning och resultatöversikt | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 4 | Arken | 2001

Read more on the homepage of the publication series

Laurentiistiftelsen i brytningstid

Laurentiistiftelsen i brytningstid

Sven O. Berglund | Laurentiistiftelsen i brytningstid. Minnen från ett studenthems tillkomst och uppbyggnad | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 3 | Arken | 2000

Read more on the homepage of the publication series

Kyrkohistoria i Lund

Kyrkohistoria i Lund

Anders Jarlert, Samuel Rubenson | Kyrkohistoria i Lund. Fyra föreläsningar | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 2 | 2000

Read more on the homepage of the publication series

Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt

Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt

Bo Ahlberg | Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt. Själavårdsbrev 1805–1821 | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 1 | Arken | 2000

Read more on the homepage of the publication series

Page Manager: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-10-05