lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Tvärvetenskapliga kurser

GrundnivåGes termin
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp (HTXB01)höst 2020
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources , 7,5 hp (HUXD01)höst 2020