Inriktning mot Religionsfilosofi

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning mot Religionsfilosofi

Dessa kurser ingår i magisterexamen:

Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning mot Religionsfilosofi

Dessa kurser ingår i masterexamen:

eller

alternativt

Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.


Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2023-05-12