Förstå. Förklara. Förbättra.

Läs religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet!

Vi har engagerade och kunniga lärare som bedriver forskning inom sina ämnen i nära samarbete med andra forskare världen över. Detta betyder att de vet vad som händer i världen och därför kan ge inblick i de senaste rönen ur ett globalt perspektiv.

Anmäl dig till program

Anmäl dig till grundkurser

Vem läser på CTR?

Centrum för teologi och religionsvetenskap är en stor institution med en brokig skara studenter med skiftande social bakgrund, från olika religioner och ideologier och med varierande mål med studierna.

Det finns de som vill jobba inom journalistik, migration, inom Svenska kyrkan, med etiska frågor eller mänskliga rättigheter. Det finns de som vill bli lärare, präster, pedagoger, kulturarbetare eller forskare.

Detta är bara några exempel på våra nuvarande studenters framtidsplaner, för på CTR är det dina intressen och mål som bestämmer vad du ska läsa!

Anmäl dig till vårt kandidatprogram!

För en kandidatexamen i religionsvetenskap och teologi.

Intresseanmälan - skugga en student!

Anmäl ditt intresse för att skugga en student som läser vid CTR

Är du nyfiken på hur man i olika tider har resonerat om livet och döden, gudomligt och mänskligt, tid och evighet?

Vad kan jag jobba med?

Möt studenter som har läst humaniora och teologi!