Studiegång för fil kand

Studiegång för fil kand

Nedan hittar du exempel på studiegångar för filosofie kandidatexamen med utbildningsinnehåll inom religionshistoria, islamologi, judaistik eller religionsbeteendevetenskap. I planeringarna ser du också hur du bygger ihop till en magister- och masterexamen inom respektive ämne. Obs! Konsultera med studievägledningen inför varje ny termin du söker kurser, då ändringar i kursutbud och behörighetskrav kan förekomma.

Start HT 2017 och framåt

Start HT 2016

Start VT 2016

Start HT 2015

INNEHÅLL FIL KAND 180 HP

  • Grundkurs 30 hp
  • Fortsättningskurser inom huvudämnet 30 hp
  • Fördjupningskurs inom huvudämnet 15 hp
  • Examensarbete inom huvudämnet 15 hp
  • Valfria studier 90 hp
    - t ex utbytesstudier!
Universitetshuset, Lundagård.
Universitetshuset, Lundagård.