Studenthälsan

Studenthälsan arbetar huvudsakligen med fysiska, psykiska och sociala problem som har med din studiesituation att göra. Förutom medicinska undersökningar, utredningar och behandling erbjuder Studenthälsan olika former av samtalskontakter, t ex rådgivning, problemlösning, korttidsterapi och handledning.