Skriva examensarbete på CTR

Att skriva ett examensarbete kräver mycket arbete, och det är en hel del att hålla reda på vad gäller handledning, seminarier och examination. På den här sidan hittar du informationsfoldrar och betygskriterier till din hjälp och slutligen försättsblad till din uppsats när du väl har kommit så långt. Lycka till med ditt skrivande!

Informationsfoldrar

Betygskriterier

Försättsblad till examensarbeten

För dig som skriver på engelska

Om du skriver ditt examensarbete på engelska kan du ha användning av webbresursen AWELU som tagits fram av HT-fakulteterna. Där får du bland annat hjälp med skrivprocessen, grammatik och källhantering. Webbresursen AWELU
Det är mycket att hålla reda på när du skriver ditt examensarbete. Se till så att du har tagit del av all information på den här sidan, när du väl sätter igång.