lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Fram till min pensionering från Lunds universitet var jag ämnesföreträdare i etik. Därefter arbetade jag som seniorprofessor i etik vid Högskolan i Jönköping fram till 2015. Jag var vetenskaplig sekreterare i Regionala Etikprövningsnämnden i Lund t.o.m 2016 och arbetar nu som oberoende etisk expert åt EU-kommissionen.

Min forskning handlar främst om bioetik men också om etiska frågor i gränslandet mellan naturvetenskap och livsåskådning. Under de senaste åren har jag, bland annat inom ramen för EU FP7-projektet Food4Me, arbetat med etiska problem i anslutning till personligt anpassade kostråd baserade på genetisk och annan individuell information.

Forskning

Om forskningen

Min forskning handlar främst om bioetik men också om etiska frågor i gränsområdet mellan naturvetenskap och livsåskådning. Frågor som jag särskilt har arbetat med under de senaste åren är etiska problem i anslutning till den genetiska forskningen efter det att människans arvsmassa kartlagts, och personligt anpassade kostråd baserad på genetisk och annan individuell information.

Publikationer

Redaktörskap (8 st)
Artiklar (15 st)
Bokkapitel (18 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Ulf Görman

Docent
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ulf.gormanctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30