Person

Samuel Rubenson

Professor emeritus

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post samuel.rubensonctr.luse

Telefon 046–222 36 88

Rum LUX:B422

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Från min uppväxt i Etiopien har jag ett brinnande intresse för kulturmöten, främmande språk och religionsdialog med fokus på Mellanöstern. Jag har särskilt ägnat mig åt kristendomens framväxt, de orientaliska kyrkornas tro och liv och tidigkristen litteratur på grekiska och olika orientaliska språk. Mina viktigast publikationer gäller klosterväsendets framväxt och jag leder ett större forskningsprogram om relationen mellan antik bildning och tidigt klosterväsende.
Som preses för Collegium Patristicum Lundense ansvarar jag för den livaktiga patristiska forskningsmiljön i Lund och ett omfattande nordiskt samarbete inom patristiken. Jag är även med och leder det nordiska masterprogrammet "The Religious Roots of Europe" och det nordiska forskarutbildningsnätverket med samma namn. Bland mina åtaganden kan nämnas uppdrag inom Svenska kyrkans teologiska, ekumeniska och internationella arbete, inom Johannesakademin och dess tidskrift Pilgrim samt i Lunds Missionssällskap.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Seniorprofessor i Östkyrkliga studier vid Enskilda Högskolan Stockholm

Gästprofessor Central European University 1998
Nordisk gästprofessor i patristik 1999-2002
Gästprofessor i Kiel 2004-2005
Forskning vid Centre for Advanced Study, Oslo, 2002-2003 och 2006-2007
Preses för Collegium Patristicum Lundense sedan 1993
Vice President i Association Internationale des Études Patristiques 1999-2007
Treasurer för Association Internationale des Études Patristiques 2007-2011
Ledamot i Svenska kyrkans teologiska kommitté 1999-2010
Ledamot i Fagkomité for humaniora vid Norska Vetenskapsrådet 2007-2009
Ledamot i Norska Vetenskapsakademin
Ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund
Ledamot i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund
Ledamot i International Association for Coptic Studies

Samuel Rubenson

Professor emeritus

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post samuel.rubensonctr.luse

Telefon 046–222 36 88

Rum LUX:B422

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09