lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Från min uppväxt i Etiopien har jag ett brinnande intresse för kulturmöten, främmande språk och religionsdialog med fokus på Mellanöstern. Jag har särskilt ägnat mig åt kristendomens framväxt, de orientaliska kyrkornas tro och liv och tidigkristen litteratur på grekiska och olika orientaliska språk. Mina viktigast publikationer gäller klosterväsendets framväxt och jag leder ett större forskningsprogram om relationen mellan antik bildning och tidigt klosterväsende.
Som preses för Collegium Patristicum Lundense ansvarar jag för den livaktiga patristiska forskningsmiljön i Lund och ett omfattande nordiskt samarbete inom patristiken. Jag är även med och leder det nordiska masterprogrammet "The Religious Roots of Europe" och det nordiska forskarutbildningsnätverket med samma namn. Bland mina åtaganden kan nämnas uppdrag inom Svenska kyrkans teologiska, ekumeniska och internationella arbete, inom Johannesakademin och dess tidskrift Pilgrim samt i Lunds Missionssällskap.

Forskning

Om forskningen

Min forskning och undervisning har haft sitt fokus på den tidiga kristenheten (andra till sjunde århundradet) med en betoning på det östra Medelhavsområdet. Jag har också arbetat med de koptiska, etiopiska och syriska kyrkornas historia och med relationerbna mellan kyrkorna och tidiga islam. Ett särskilt intreesse har varit det tidiga klsoterväsendet och dess roll i receptionen av grekisk bildning, liksom mötet mellan europeisk mission och de ortodoxa kyrkorna under 1900-talet.

Publikationer

Böcker (7 st)
Redaktörskap (7 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (37 st)
Förord (1 st)
Encyklopediartiklar (2 st)
Konferensbidrag (11 st)
Översättningar (2 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Seniorprofessor i Östkyrkliga studier vid Enskilda Högskolan Stockholm

Gästprofessor Central European University 1998
Nordisk gästprofessor i patristik 1999-2002
Gästprofessor i Kiel 2004-2005
Forskning vid Centre for Advanced Study, Oslo, 2002-2003 och 2006-2007
Preses för Collegium Patristicum Lundense sedan 1993
Vice President i Association Internationale des Études Patristiques 1999-2007
Treasurer för Association Internationale des Études Patristiques 2007-2011
Ledamot i Svenska kyrkans teologiska kommitté 1999-2010
Ledamot i Fagkomité for humaniora vid Norska Vetenskapsrådet 2007-2009
Ledamot i Norska Vetenskapsakademin
Ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund
Ledamot i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund
Ledamot i International Association for Coptic Studies

Samuel Rubenson

Professor
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post samuel.rubensonctr.luse

Telefon 046–222 90 31

Rum LUX:B421

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk