Person

samuel.byrskogctr.luse | 2021-08-20
Samuel Byrskog

Professor

  • Nya testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post samuel.byrskogctr.luse

Telefon 046–222 90 56

Mobil 073–922 50 57

Efter forskarstudier i Zürich och Lund disputerade jag vid Lunds universitet 1994. Jag blev docent samma år och tjänstgjorde som biträdande professor i Schweiz 1994-1995. Under 1996 var jag gästforskare vid universitetet i Tübingen, finansierad av Alexander von Humboldstiftelsen. Jag har under olika perioder haft stipendier från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Svenska institutet och Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Mellan åren 1996-2007 var jag forskare och lärare vid Göteborgs universitet, sedan år 2000 som professor i Nya testamentets exegetik och hermeneutik. Jag var även adjungerad professor i exegetisk teologi vid Teologiska Högskolan i Stockholm mellan 2003-2008. Hösten 2007 rekryterades jag till tjänsten som professor i Nya testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

* Medlem i Studiorum Novi Testamenti Societas, 1995
* Medlem i Svenska Exegetiska Sällskapet, 2000
* Medlem i Svensk Akademi för Bibelvetenskap, 2003
* Medlem i Colloquium Oecumenicum Paulinum, 2004
* Medlem i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, 2008
* Medlem i Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm, 2011.

* Ordförande tillsammans med professor Vernon K. Robbins (Emory University, USA) i seminariegruppen "Socio-Rhetorical Interpretation" i Studiorum Novi Testamenti Societas, 1999-2003
* Ordförande tillsammans med professor Jens Schröter (Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland) och Dr Stephen Hultgren (Australian Lutheran College, Australien) i seminariegrupen "Memory, Narrative, and Christology in the Synoptic Gospels" i Studiorum Novi Testamenti Societas, 2013-
* Ordförande för Svensk Akademi för Bibelvetenskap, 2003-2008
* Vice Ordförande i Svenska Exegetiska Sällskapet, 2007-2011
* Ordförande i Svenska Exegetiska Sällskapet, 2011-2014
* Ledamot i utskottet för Östra Europa i Studiorum Novi Testamenti Societas, 2007-2018
* Ledamot i styrelsen för Studiorum Novi Testamenti Societas, 2010-2013.

* Ledamot i redaktionskommittén för Svensk Exegetisk Årsbok, 2002-
* Ledamot i redaktionskommittén för Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2007-
* Ledamot i redaktionskommittén för New Testament Studies, 2007-2010
* Ledamot i redaktionskommittén för Journal for the Study of the New Testament, 2009-.

* Huvudredaktör för monografiserien Coniectanea Biblica: New Testament Series

* Huvudredaktör för Svensk Teologisk Kvartalskrift.

* Huvudhandledare för färdiga doktorsavhandlingar:

Tobias Hägerland (Th.D. 2009): Jesus and the Forgiveness of Sins: An Aspect of His Prophetic Message (Cambridge: Cambridge University Press, 2012)

Gunnar Samuelsson (Th.D. 2010): Crucifixion in Antiquity: An Inquiry into the Background and Significance of the New Testament Terminology of Crucifixion (Tübingen: Mohr Siebeck, 2011, 2nd ed. 2013)

Hans Leander (Th.D. 2011): Discourses of Empire: The Gospel of Mark from a Postcolonial Perspective (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013)

Dan Nässelqvist (Th.D. 2014): Public Reading in Early Christianity: Lectors, Manuscripts, and Sound in the Oral Delivery of John 1-4 (Leiden: Brill, 2016)

Magnus Evertsson (Th.D. 2014): Liknelser och läsningar. Reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10-15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985-2013 (Skellefteå: Artos, 2014)

Martin Wessbrandt (Fil.Dr 2017): Transformed Readings: Negotiations of Cult in Paul, Hebrews, and First Clement (Lund: Lund University Media Tryck, 2017)

Daniel Hjort (Th.D. 2018), Jesus the True Leader: The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Mark (Lund: Lund University Media Tryck, 2018).

* Sakkunnig vid nationella utredningar på Universitetskanslerämbetet, 2014-

* Sakkunnig vid bedömning av ansökningar till forskningsanslag vid Vetenskapsrådet, 2014-2020

* Sakkunnig vid bedömning av ansökningar till forskningsanslag vid Independent Research Fund Denmark (IRFD), 2017-. Ordförande 2019-2020.

* Sakkunnig vid bedömning av ansökningar till doktorandstipendier ur Julius Polins förfäders minnesfond, Åbo Akademi, 2018-

* Biträdande och ställföreträdande prefekt vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, 2009-2011

* Studierektor för forskarutbildningen vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, 2009-2011

* Dekan för teologiska fakluteten, Lunds universitet, 2015-

* Prodekan för forskarutbildningen vid de humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, 2015-.

Samuel Byrskog

Professor

  • Nya testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post samuel.byrskogctr.luse

Telefon 046–222 90 56

Mobil 073–922 50 57

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09