Person

Patrik Fridlund

Docent, universitetslektor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post patrik.fridlundctr.luse

Telefon 046–222 90 51

Rum LUX: B325

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Stipendiat vid Fonds Ricœur 2009/2010, medlem av forskargruppen Dialogue et conversion vid Institut Catholique, Paris, 2009-2013. Forskningsintressen: religiös mångfald, religion och politik, frågor om subjektivitet med inriktning på Derrida, Irigaray och Lévinas

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (21 st)

Bokkapitel (20 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (14 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (12 st)

Tidningsartiklar (6 st)

Övrigt (5 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Administrativt

  • Ledamot, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Deputy director för internationella relationer, nät-tidskriften Logoi.ph (open access). Gästföreläsare vid universitet i Canada, Frankrike, Italien och Kina.

Ledamot av Vetenskapssocieteten, Lund

Patrik Fridlund

Docent, universitetslektor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post patrik.fridlundctr.luse

Telefon 046–222 90 51

Rum LUX: B325

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09