Person

Mikael Hermansson

Forskare

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post mikael.hermanssonctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Sedan våren 2008 är jag doktorand i kyrkohistoria på halvtid. Den andra delen av min yrkesverksamhet består i att vara ledarskribent på Borås Tidning.

Jag har arbetat som journalist inom svensk dags -och fackpress sedan 1982. Sedan mitten av 70-talet har jag med särskilt intresse följt och bevakat brittisk politik och samhällsliv.

Nu skriver jag på en avhandling om hur relationen mellan Svenska kyrkan och Church of England förändrades mellan 1909 och 1959.

Den som vill läsa vad jag skriver som ledarskribent hittar en del av mina texter på bt.se/ledare eller på btledarblogg.wordpress.com

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Avhandlingsarbetet syftar till att gestalta hur relationen mellan Svenska kyrkan och Church of England förändrades under perioden 1909 – 1959. Trots ett ömsesidigt erkännande mellan den anglikanska gemenskapen och Svenska kyrkan, saknades ett kyrkorättsligt bindande avtal med Church of England som reglerade såväl prästers som lekmäns deltagande i gudstjänstlivet. Därmed var det upp till ett antal ledade företrädare för båda kyrkor att komma överens ”under hand”. Detta hände sig i en tid då Sverige genomgick en gradvis övergång från en tysk kultursfär till en anglosaxisk.

I den teoretiska ramen ingår historiefilosofen Reinhardt Kosellecks syn på erfarenhetsrum och förväntanshorisont, samt sociologen Niklas Luhmanns teorier om förtroende som en mekanism för reduktion av social komplexitet.

I valet av avhandlingsämne faller det sig så lyckligt att jag kombinerar två intressen som också utgör de centrala delarna av mitt delade yrkesliv, nämligen politik och kyrkohistoria.

Min handledare är professor Anders Jarlert.

Mikael Hermansson

Forskare

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post mikael.hermanssonctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09