lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Min forskning är filologiskt inriktad och rör framför allt två områden: dels Indiens inhemska religioner, i synnerhet klassisk och nutida hinduism, dels astrologi och besläktade divinationsformer – från det hellenistiska Egypten till förra sekelskiftets Storbritannien, men med tonvikt på Sydasien. Jag har huvudsakligen ägnat mig åt textbaserad grundforskning, mestadels också inom i stor utsträckning outforskade ämnesområden. Mina nuvarande forskningsintressen kretsar kring den hinduiska och jainistiska receptionen av medeltida astrala kunskapssystem från den perso-arabiska kultursfären.

Mitt främsta klassiska språk är sanskrit, och jag har utgivit svenska direktöversättningar av Bhagavadgītā samt de tidiga upaniṣaderna. Jag har undervisat i religionshistoria vid Lunds universitet, där jag utvecklat ett antal kurser kring olika aspekter av indiska religioner respektive astrologihistoria, sedan 1998, samt i indologi med sanskrit vid Köpenhamns universitet sedan 2005.

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (3 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Martin Gansten

Docent
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martin.ganstenctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30