Person

lotta.gammelinctr.luse | 2023-02-09
Lotta Gammelin

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lotta.gammelinctr.luse

Rum LUX:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i Missionsvetenskap med ekumenik sedan 2012. Min forskning är en etnografisk studie av en profetisk och karismatisk kyrka i Mbeya, Tanzania. Jag är intresserad av frågor om makt, auktoritet samt helande i kyrkan och hur genusperspektiv påverkar uppfattningar om sjukdom, hälsa och helande.
Jag är utbildad i systematisk teologi med min M.Th från Helsingfors Universitet. Under min studietid fick jag möjligheten att studera två terminer vid Makumira University, Tanzania; en erfarenhet som har styrt mitt intresse in mot afrikansk teologi, genusfrågor och hybriditet av världsbilder. För närvarande arbetar jag teologiskt med etnografi vilket jag ser som ett relevant och nödvändigt redskap för att främja pluralistiska epistemologier inom teologi.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Lotta Gammelin

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lotta.gammelinctr.luse

Rum LUX:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09