Person

Karin Zetterholm

Universitetslektor, docent

  • Judaistik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post karin.zetterholmctr.luse

Telefon 046–222 90 41

Rum LUX:B319

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som forskare och lärare i judaistik med inriktning på rabbinsk judendom och dess inflytande på modern judendom. Den rabbinska judendomen utvecklades under de första århundradena av vår tideräkning då dess viktigaste texter, Mishnah, Talmud och midrash-samlingar, växte fram. Min huvudsakliga undervisning bedriver jag för närvarande inom det engelsk-språkiga masterprogrammet Religious Roots of Europe, ett program där vi särskilt studerar den betydelse interaktion mellan judar, kristna och muslimer under de första 800 åren av vår tideräkning haft för respektive traditions utveckling och särdrag.

Mitt huvudsakliga forskningsområde är rabbinsk judendom och dess utveckling i förhållande till kristendomen. Särskilt sysslar jag med den roll Jesus-orienterade grupper spelade för framväxten av den rabbinska judendomen. För närvarande är jag projektledare för det av Vetenskapsrådet finansierade projektet: Bortom teologi: antik polemik, identitetsskapande och modern forskning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Karin Zetterholm

Universitetslektor, docent

  • Judaistik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post karin.zetterholmctr.luse

Telefon 046–222 90 41

Rum LUX:B319

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09