Person

Docent

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post kg.hammarctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag innehar sedan september 2006 en tjänst (50%) som gästprofessor i teologi vid CTR. Tjänsten är externfinansierad (Thora Ohlssons fond) och är avsedd för undervisning 50% och forskningsrelaterad verksamhet 50%.
Min huvudsakliga forskningsinriktning gäller evolution och teologi med särskild inriktning på hur bön uppfattas inom ett evolutionsbejakande teologiskt sammanhang. Min forskningstid använder jag huvudsakligen åt fördjupande studier som bildar underlag för tredje uppgiften inom området.
Jag deltog sålunda vid HT-dagarna i april 2007 i en samtal om Evolution och teologi med naturvetenskapliga fakultetens dekanus Torbjörn von Schantz. Jag bidrog i antologin "Darwin och Vår Herre" (2009) med en artikel och Gudsbild och människorsyn i Darwins värld. Jag deltog i Arkeologidagen augusti 2009 i ett panelsamtal om Darwin och bibeln och i ett symposium om Darwin och människosynen i september 2009 vid Lunds universitet. Jag redigerade också STK nr 4 2009, ett temanummer om Darwin.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Ordförande i STI:s rådgivande kommitté (Svenska teologiska institutet i Jerusalem)
Ledamot av Lunds Missionssällskaps styrelse
Ledamot av rådgivande kommitté för projektet Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet
Ledamot av Region Skånes Etiska Råd

Docent

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post kg.hammarctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30