lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar som professor i islamologi vid CTR. Jag undervisar i kurser om islam på alla nivåer inklusive mastersnivå och handleder även doktorander.
Mitt huvudsakliga forskningsintresse är vad som sker med islam i nutid. Hur förstår muslimer på olika platser, från olika sociala positioner sin religion? Mest har jag forskat om vad som sker i Sverige bland muslimerna här, men jag har även ett intresse för hur muslimska lärde i arabvärlden förhåller sig till populärkultur och konsumtionssamhället, inte minst populärmusik. Eftersom jag forskar om muslimer i Sverige har det även blivit så att jag har studerat representationer av muslimer i Sverige.

Forskning

Om forskningen

Jag är professor i islamologi vid CTR och undervisar i kurser om islam på alla nivåer inklusive mastersnivå och handleder även doktorander.
Mitt huvudsakliga forskningsintresse är vad som sker med islam i nutid. Hur förstår muslimer på olika platser, från olika sociala positioner sin religion? Mest har jag forskat om vad som sker i Sverige bland muslimerna här, men jag har även ett intresse för Islam och populärmusik. Jag arbetar med ett forskningsprojekt inom detta fält. Eftersom jag forskar om muslimer i Sverige har det även blivit så att jag har studerat representationer av muslimer i Sverige.

Publikationer

Böcker (9 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (18 st)
Bokkapitel (40 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (3 st)
Recensioner (5 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (10 st)
Tidningsartiklar (5 st)
Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jonas Otterbeck

Professor
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jonas.otterbeckctr.luse

Postadress

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.