lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

My research focus on the institutionalization of Islamic feminism in Europe. That is, I study how Islamic feminist institutions are build and how they influence other Islamic discourses. The project is inter-disciplinary and focus on Scandinavia, United Kingdom, and Germany.

Forskning

Publikationer

Böcker (6 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (5 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Rapporter (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Tidningsartiklar (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jesper Petersen

Doktorand
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jesper.petersenctr.luse

Telefon 046–222 43 38

Mobil +45  409 825 29

Rum B216

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30