Person

Doktorand

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ervik.cejvanctr.luse

Telefon 046–222 41 50

Mobil 070–677 93 69

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Doktorand i religionsfilosofi.

Forskningsintressen: filosofi, religion, psykoanalys och konst.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Undervisar på grundutbildningen.

Konferenser:
Lacan and Hermeneutics of Knowledge. Hermeneutics and Phenomenology, NSPR, Oslo 8-9 Juni 2007.

Some Remarks on Non-Relation Concerning the Relational Self. Religion and Subjectivity: Reconsidering the Relational Self, Center for Subjectivity Research, Copenhagen, 13-15 March 2008.

Sacrifice as a Foundational Myth of Demand, Desire and Prohibition or the Dialectic of Law and Event. Sacrifce, ESPR, Oslo, 28-31 August 2008.

Insistence of the Cynical. Cynism and other Forms of Ideology, NSU Symposium, Nice, 19-22 March 2009.

Gud i Jacques Lacans psykoanalys. Svenska kyrkans forskardagar, Stockholm, 2-3 December 2009.

Offentliga föredrag:
Tröst – att ge vad man inte har till någon som inte vill ha det. Rädsla och Tröst, HT-dagarna, Lund, 24-25 April 2009.

Ge vad du inte har till en som inte vill ha det. Seminarium ”Kärlekens källare”, Teater Institutet, Inkonst, Malmö, 12 December 2009.

Woman and the Mystery of the Speaking Body. Lecture-Performance. Institutet teater, Inkonst, Malmö, 9 maj 2011.

Gud är omedveten. Föreläsning, Lunds stadsbibliotek anordnad av "Aning", föreningen för psykoanalys och filosofi, Lund, 19 april 2012.

Doktorand

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ervik.cejvanctr.luse

Telefon 046–222 41 50

Mobil 070–677 93 69

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30