lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar som forskare i latin samt som utbildningsadministratör. Är också timlärare i latin samt lärare och kursansvarig för dels en kurs i paleografi (avancerad nivå, bokhistoria), dels den tvärvetenskapliga doktorandkursen "Äldre texters förmedling". HT 2019 ges för första gången kursen "Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources", som jag utvecklat i samarbete med kollegor vid Ca'Foscari University of Venice, Italy.

VR-projektet ”Vishet och bildning. Receptionen av monastiska tänkespråk i europeisk kultur: Vetenskaplig samverkan på en digital plattform" kommer att följas av medverkan i projektet "Kulturell evolution av texter" (RJ) under 2020-2021.

Jag är docent i latin sedan 2016, erhöll min doktorsexamen i latin vid Lunds universitet (Språk- och litteraturcentrum) år 2007, och är i grunden ämneslärare i svenska och klassiska språk.

Min huvudsakliga forskningsinriktning är textutgivning, dels inom nylatin, dels av medeltida texter.

Forskning

Om forskningen

Vid sidan av mitt deltagande i det flervetenskapliga projektet Spelet om den rätta läran vid Lunds universitet (se projektsida) arbetar jag på uppdrag av Skara stiftshistoriska sällskap med en textkritisk utgåva av de ”skarensiska hystoriorna”.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (10 st)
Konferensbidrag (3 st)
Översättningar (1 st)
Recensioner (3 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Deltagande i tidigare forskningsprojekt:

Sophia Elisabeth Brenner – lärd kvinna och författare under stormaktstiden. Tvärvetenskapligt projekt stött av Humanistisk-Vetenskapliga forskningsrådet.

Skaramissalet. Tvärvetenskapligt projekt initierat av Stiftelsen för Skaramissalets utgivande.

Spelet om den rätta läran. Utgåva av de teologiska stridsskrifterna från den senare delen av den svenska reformationstiden med kommentarer och sammanfattningar. Tvärvetenskapligt projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Ars edendi: Konsten att ge ut texter på latin och grekiska från Europas medeltid. Forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

(2012-2014) Biträdande och ställföreträdande prefekt, Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Elisabet Göransson

Utbildningsadministratör, arkivhanterare, forskare, katalogadministratör
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Docent
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Lärare
Avdelningen för bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elisabet.goranssonctr.luse

Telefon 046–222 90 62

Rum LUX:B120

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (arkivhanterare, forskare, katalogadministratör, lärare, utbildningsadministratör)
Box 201, 221 00 Lund (docent, lärare)

Internpost hämtställe 30