Person

Dag Oredsson

Lärare

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post dag.oredssonctr.luse

Rum LUX B:326

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Efter en tid i Tanzania återvänder jag till den svenska universitetsvärlden och denna gång till CRT i Lund. Sedan tidigare har jag inom det Gammaltestamentliga fältet haft ett särskilt intresse för arkeologiska och historiska frågeställningar, och i undervisningen en särskild passion för Hebreiska. I Afrika har jag plockat upp ett intresse för arfrikanska perspektiv, särskilt kontextuell bibelläsning och post-koloniala metoder.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Dag Oredsson

Lärare

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post dag.oredssonctr.luse

Rum LUX B:326

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30