lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Efter en tid i Tanzania återvänder jag till den svenska universitetsvärlden och denna gång till CRT i Lund. Sedan tidigare har jag inom det Gammaltestamentliga fältet haft ett särskilt intresse för arkeologiska och historiska frågeställningar, och i undervisningen en särskild passion för Hebreiska. I Afrika har jag plockat upp ett intresse för arfrikanska perspektiv, särskilt kontextuell bibelläsning och post-koloniala metoder.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Dag Oredsson

Universitetslektor
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post dag.oredssonctr.luse

Telefon 046–222 43 24

Rum LUX:B228

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30