lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (3 st)
Bokkapitel (8 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Curt Dahlgren

Professor emeritus
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post curt.dahlgrenctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30