lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Jag forskar inom ämnet homiletik inom praktisk teologi.

Mitt primära forskningsintresse är nutida predikan, med fokus på själva innehållet i predikan. Jag är intresserad av vilka frågeställningar och teman som lyfts i predikan och vilken teologi som lyfts fram i relation till dessa. Vad sägs i predikningar och vad sägs inte?

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Clara Nystrand

Doktorand
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post clara.nystrandctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30